*

upload_article_image

港男稱移民後物慾大減頹裝出街 網民列3大原因

近年亦不少港人移民到外國。有港男則在網上發文指,在移民後物慾大減,又直言「無咗嗰種好想買嘢食好嘢滿足自己嘅感覺」。帖文隨即引起熱議,並可從網民的留言中歸納出3大原因。

Juicy叮|港男:移民後物慾大減頹裝出街 網民列3大原因

港男指,在移民後物慾大減。示意網圖

該名港男在連登討論區以「有無人移咗民之後物慾低咗」為題發文,指自己仍在香港的時候「出街會諗著咩衫,點襯法,得閒就買下衫改下自己outfit咁」,並指「又成日出去搵好嘢食」。他續指,但在移民後已有一年未曾購買衣服,「出街完全係頹裝,保到暖就算」,又指在飲食方面,「大部分時間都係自己煮,粗茶淡飯」,並直言「無咗嗰種好想買嘢食好嘢滿足自己嘅感覺」。

Juicy叮|港男:移民後物慾大減頹裝出街 網民列3大原因

相關帖文隨即引起熱議。網頁截圖

- 閱讀更多 -

往下看更多文章