*

upload_article_image

港女批父母無家教致小朋友食相差 自稱「鬼妹仔性格」無惡意

提起「鬼妹仔性格」,可能會聯想到熱情或不拘小節等,但是並不等同沒有禮貌。有網民則分享指,一名親戚「出名港女脾氣又有公主病」,在用餐時取笑小朋友食相欠佳,更直言「人哋冇家教先會教到個小朋友食相咁難睇」,隨後在被長輩指責時,則會指自己是「鬼妹仔性格」、說話較直接。

設計圖片

該名網民日前在香港討論區以「冇禮貌就話自己係鬼仔性格」為題發文,提到一名親戚「出名港女脾氣又有公主病」,日前與她及其他親戚一同用餐,並指與長輩用餐一般亦會到酒樓,但該名「港女」則指「點解次次都要嚟酒樓食,去食下西餐唔好咩?成班好似未見過世面,淨係識食中菜咁」。樓主續指,「港女」在點餐後稱自己正在節食,「但係叫啲嘢咁油,佢話要熱水沖下先食喎」,但由於其母親未有出言制止,因此眾人決定忍耐。

《愛回家之開心速遞》劇照

- 閱讀更多 -

往下看更多文章