*

upload_article_image

最新二手成交總匯

愉景新城3房838萬沽

中原副分區營業經理余仲平表示,荃灣愉景新城6座高層A室,面積647方呎,3房套間隔,原以1020萬放盤,累減182萬新近以838萬沽出,呎價12952元。據悉同類單位今年造價曾見1018萬,現時造價低180萬或18%。

買家為同區換樓客,見樓價今年大幅回落,預計離底不遠,所以趁平加快入市,上址屬向南優質單位,睇樓後立即洽購,而業主亦爽快答應減價,買家即日極速入市。

原業主則於2014年2月以643萬買入單位,持貨8年轉售,帳面獲利195萬,單位期內升值30%。

朗屏邨兩房居二價208萬成交

美聯營業經理曹錦輝表示,元朗朗屏邨賀屏樓高層18室,面積約355方呎,兩房間隔。據悉,買家為公屋綠表客,見價錢合理,即買即住,議價10萬,以208萬(居二市場價)成交,呎價約5859元。

原業主於2013年以29.91萬購入上述單位,持貨逾9年,帳面獲利約178.1萬,期內物業升值約6倍。

- 閱讀更多 -

最新二手租務總匯

柏傲莊3房套月租2.6萬中原高級區域董事歐偉基表示,大圍柏傲莊3A座 ...