*

upload_article_image

港媽放任小孩診所內大聲高唱 男子一招成功擊退獲網民大讚

在街上總會遇到有人大聲播放影片或音樂。有診所助護則分享指,一名港媽放任孩子在診所內大聲播放及唱出兒歌,引起在場的一名男子注意,並選擇利用一招擊退對方。

Juicy叮|港媽放任小孩診所內大聲高唱兒歌 男子用一招成功擊退

小朋友在診所內大聲播放及唱出兒歌《Baby Shark》。影片截圖

該名診所助護透過Facebook專頁「診所低能奇觀」發文,提到在某一天的早上,有2至3名病人在診所內等待。當時,一位港媽帶同小朋友到場登記求醫,並在坐下後將電話遞給小朋友。其後,小朋友「開始進入忘我境界」,並在場大聲地播放人氣兒歌《Baby Shark》,又在場「擘大晒喉嚨」地高歌。

Juicy叮|港媽放任小孩診所內大聲高唱兒歌 男子用一招成功擊退

港媽隨後抱著小朋友並一同「眼超超」對方。《親親我好媽》劇照

期間,現場一名正在等候求診的男子終於按捺不住,直言「呢度唔係卡啦ok呀」,該名港媽聞言後則回答「小朋友唱歌有分卡唔卡啦ok咩?你冇小朋友嘅?」。男子隨即表示,小朋友的聲浪「嘈住我哋呀」,港媽則指「你冇份唱先會覺嘈囉」。其後,樓主指,留意到「先生對眼好似閃爍緊...」,隨即心感不妙。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章