Skip to Content Facebook Feature Image

區諾軒: 堅持與協調會議中的意見存在落差

政事

區諾軒: 堅持與協調會議中的意見存在落差
政事

區諾軒: 堅持與協調會議中的意見存在落差

2023年03月17日 12:04 最後更新:12:04

民主派47人參與「35+」初選,涉嫌爭取立法會過半否決財案被控,16人否認串謀顛覆國家政權罪。區諾軒17日早於西九龍法院盤問下主動補充戴耀廷協調會議後發出的新界東協調文件一事中,「我諗過覺得唔應該用『騎劫』呢個字眼來定性呢件事,始終唔想再用呢類詞語,結果又傷害戴耀廷」,惟堅持與協調會議中的意見存在落差。

區諾軒(左二)和戴耀廷(左三)。 資料圖片

區諾軒(左二)和戴耀廷(左三)。 資料圖片

大律師馬維騉代表陳志全盤問下,區諾軒主動補充16日被問及有否感覺戴耀廷騎劫新界東協調會議異見,「我諗過覺得唔應該用『騎劫』呢個字眼來定性呢件事,始終唔想再用呢類詞語,結果又傷害戴耀廷」,不過重申若協調文件內容屬實,則與協調會議中的意見存在落差。惟區坦言當時未曾閱覽該協調文件,「當時嘅情況係蒙在鼓裡,原來實情新界東協調機制協議最後寫咗『會運用』」。不過區亦認為初選提名表格條款列明「我確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識」,自責「我終歸難免有把關嘅責任」。

西九龍法院。資料圖片

西九龍法院。資料圖片

區2020年4月底受訪曾指公眾或候選人對「35+」有兩種不同想像,其一是藉此提高民主派議價能力爭取五大訴求,另一種是不惜攬炒,否決財政預算案等向北京施壓。馬維騉盤問下區根據往績而言,同意陳志全屬前者,惟因本案需視乎案發期間各被告個人行為,所以「我唔想用自己評論來評價其他被告」。

西九龍法院。資料圖片

西九龍法院。資料圖片

區諾軒。 資料圖片

區諾軒。 資料圖片

往下看更多文章

初選案|法官暫定押後至11月27日結案陳詞

2023年08月28日 16:04 最後更新:16:05

被告之一余慧明繼續作供,她8月28日早上在西九龍裁判法院被問到是否認為否決財政預算案合法。

她承認屬一個合法並且合理的手法,但重申否決所有議案並非其目的,不是只想破壞而沒有建設,最終目的是真正落實港人治港、高度自治。

西九龍裁判法院。資料圖片

西九龍裁判法院。資料圖片

在副刑事檢控專員萬德豪盤問下,余慧明交代作為工會代表參選初選前不能不考慮工會會員意願,擔心如大部分會員不支持,自己可能不會考慮參選的路線。對於是否有意在民主派議席過半後否決財案,余慧明重申無法強迫他人而為;《香港國安法》指定法官李運騰問余慧明,是否認為如要達致否決預算案,需要其他民主派協助及達成協議,余慧明表示同意。

西九龍裁判法院。資料圖片

西九龍裁判法院。資料圖片

在法官陳慶偉詢問下,余慧明承認想取消功能組別,又認為即使《香港國安法》實施後,爭取五大訴求並不違法。李運騰追問,是否認為爭取手段亦合法,余慧明表示同意。她又重申,自己與其他初選參選人之間沒有任何合作協議。余慧明結束作供。

西九龍裁判法院。資料圖片

西九龍裁判法院。資料圖片

資深大律師潘熙代表梁國雄重啟其辯方案情,呈上梁國雄2015年至2017年《撥款條例草案》的投票紀錄。控辯雙方亦完成舉證,何桂藍代表大律師提及《香港國安法》法例嶄新,或須探討當中法律詞彙含意。法官陳慶偉暫定押後案件到11月27日結案陳詞,視乎雙方是否需要額外時間準備法律爭議,並預計將於聖誕節前完成結案陳詞。

西九龍裁判法院。資料圖片

西九龍裁判法院。資料圖片

你 或 有 興 趣 的 文 章