*

upload_article_image

世盃決賽搵譚校長旁述 被洗版鬧爆

ViuTV世界盃收視創高峰,但卻惹來不少負評,原來是嘉賓譚詠麟問題!

有網民將譚校長的旁述製作列表

世界盃四年一度盛事,昨晚終於到達高峰,上演法國對克羅地亞的決賽。今年由新免費電視台ViuTV轉播,收視創下佳績,不過昨晚決賽的卻惹來大量「嬲嬲」,原來問題出於旁述嘉賓譚詠麟身上。

有網民留言畀嬲

不少網民走到ViuTV的社交媒體fb頁面留言,有人謂「上次曾志偉 今次譚詠倫 我以為睇緊tvb呀大佬」,又指譚校長的旁述業餘,還拿出英國旁述做例子,「BBC睇波真係好正,半場分析入球用科技嚟逐個位啲人走位防守企位都做講解分析,又影法國同克羅地亞當地入波球迷情況,里奧費甸南、奇連士文、舒利亞,講解!主持連尼加做得好好」。

ViuTV邀請得譚詠倫作嘉賓評論球賽

有網民更在社交媒體facebook群組「PLAY HARD 玩硬」將譚校長的旁述製作列表,形容是「廢話一覽」,當中包括「呢場波真係好精彩」、「球員打呢啲大賽真係要好冷靜」、「時間一分一秒咁樣過去」。

有網民以英國廣播公司旁述足球作例子

不過在網上討論區連登,也有網民開帖讚ViuTV,有人讚「今年搞得算係咁」、「連tvb啲大星都要走過去」、「真心多謝viutv, 有好多免費場次」。

網上討論區連登有網民讚ViuTV