*

upload_article_image

立法會通過《施政報告》致謝議案

署理政務司司長黃錦星指,《施政報告》展現政治勇氣決心

立法會晚上繼續辯論《施政報告》致謝議案,最終在分組點票下通過《施政報告》致謝議案。

立法會通過《施政報告》致謝議案。

立法會通過《施政報告》致謝議案。

署理政務司司長黃錦星總結回應指,《施政報告》展現政治勇氣決心,果斷務實處理「老、大、難」問題,是事不避難並作出大膽建議,但指如果無立法會支持,只會流於空談,希望議員求同存異。

立法會通過《施政報告》致謝議案。

立法會通過《施政報告》致謝議案。