*

upload_article_image

黃心穎超低V嚇壞馬明:咩事呀?!

馬明:係咪會著褸出來架?!

黃心穎

黃心穎的低胸性感程度僅次於陳煒,心穎戴百多萬鑽飾襯裸色超低V,以薄紗透視事業線。

黃心穎

心穎直言事前有給男友馬國明看過晚裝裙照片,這晚真人示範,男友一看即「嘩」聲叫出來,並問她:「咩事呀?!同之前張相唔同嘅?係咪會著褸出來㗎?」

黃心穎

她覺得靚又高貴而且做足安全措施,更笑言男友應該會全晚跟住她。

黃心穎