*

upload_article_image

同妻兒公園玩被捕獲 余文樂怕B仔曝光即變鵪鶉

太太Cody驚青攬實囝囝,樂仔見到老婆大人嬲嬲豬,全程頭耷耷......

36歲的余文樂,自去年5月榮升Daddy,成功被可愛B仔Cody(余初見)和靚老婆收服,乖乖做Family man。日前下午,樂仔和太太带baby去貝沙灣,家庭樂開心半day上車走人時被本報野生捕獲。樂仔好怕B仔外貌曝光,全程頭耷耷變鵪鶉,着司機放好BB車後,極速上車走人!

臨上車前發現記者,樂嫂Sarah面燶燶,馬上攬實寶貝仔避見真身;而余文樂亦面紅耳熱頭耷耷,唔多高興。

婚前image麻麻的余文樂,全靠娶了個靚老婆Sarah,以及生了個可愛B仔Cody,令他變身慈父湊仔公,形象正面了啦!去年12月,樂仔po甜蜜婚照,同太太慶祝結婚一周年,感性話:「一年前的今天我做了一個人生最大的決定。一年過後我知道我是除了做了一個最大的決定,也是做了最好的決定。謝謝妳這一年對我的一切。」再加個心心圖案冧太太。Sarah亦同日恩愛放閃,貼相兼留言:「一年了,再讓我好好懷念一下....看看照片還是覺得像夢一樣。」

余文樂本來離遠撩囝囝玩,見小Cody笠上牛角外套、啜奶嘴勁得意。

抱囝囝行公園

近日兩公婆飛了去好凍的日本旅行,不知有無帶上8個月大的B仔同行呢?!外遊前,余文樂一家三口幸福現身數碼港。當日下午,樂仔带baby去公園玩。穿上黑白橫間有帽衫仔,帽上還有兩隻角的Cody穿上潮波鞋,cute到震。見兩夫婦抱B仔行公園又望海,人父不時冧望囝囝,父愛氾濫,愛妻見兩父子這麼溫馨,亦馬上用手機拍下。

難得湊仔出街被野生捕獲,樂仔一臉無奈。

擁抱完大自然,一家人轉行商場又食tea,最後經戲院出門口等司機接載。見Sarah負責抱愛子,大眼B仔啜住奶嘴望實父親,樂仔離遠撩囝囝玩,寶貝仔笑得好happy。及至七人車駛至,樂仔一家準備上車時發現有記者,Sarah顯得好無奈,馬上攬實囝囝,不想baby上鏡,然後再盯實老公。「老婆奴」樂仔好怕太太,立刻面紅耳赤,全程頭耷耷變鵪鶉,再着司機放好BB車後,再極速上車安慰番愛妻。 

樂仔推架BB車畀司機,自己唔使出手。

當日,樂仔都有po相話阿仔轉眼咁大個嘞!

有家庭後變定性嘅樂仔喺除夕放閃,放咗多張妻兒照,同開心嘅2018講再見。

17年12月,樂仔和台灣女模王棠云喺墨爾本閃婚,翌年5月榮升父母。

去年12月5日,樂仔po錫老婆嘅甜蜜婚照,慶祝結婚一周年。