*

upload_article_image

學生考試中電話響 老師提供四種處理方法引熱議

大家會選哪一個?

中學時代多數學校嚴禁學生帶手機回校,不過只要不干擾上堂秩序,基本上很多學校都會通容,好讓學生在課後與家長聯絡。不過帶手機時總會發生「意外」,有同學在社交媒專頁分享,指自己的手機在考試中意外響起了,老師提供了四種罰法,讓同學自己選擇,事件引來網民討論,哪種罰法較「好」。

網上圖片

「我考數學時部手提電話響左,當時只係記錄低,卻沒有即時處理,驚影響我心情,所以考完試先再處理。」同學於專頁「名校Secrets」發文,指自己稍後得知成績為200分滿分考獲110分,但老師亦表示需要處理當時電話響起的情況。

網上圖片

不過有別於其他學校的「罰法」,老師提供了四種選擇,說讓學生「自由點」,包括記「缺點一次及扣操行分5分」、「全卷打八折,變88分」、「下禮拜全個禮拜放學後係教員室出邊罰企50分鐘」及「罰抄學生守則20次,1月25日交(我數過,約5000字)」。這名學生又發起統計,讓網民決定哪種罰法。

網上圖片

大部分網民都選擇第三種「罰法」,亦即是「下禮拜全個禮拜放學後係教員室出邊罰企50分鐘」,有人留下原因指是因為「最多比人笑一陣」、「依家返工放工都唔止企咁少」,又指出其他罰法更嚴苛。不過又有人笑指一定揀第四項,全因「又唔係叫你罰抄聖經新約加舊約」。

網上圖片

網上圖片

網上圖片