*

upload_article_image

子華驚喜出動 祖兒狂歡周圍啜嘴

咁多位老友鬼鬼,仲有子華現身!

網上圖片

容祖兒凌晨於社交平台晒與黃子華、陳慧嫻、蔡一智夫婦、蔡一傑、杜德偉夫婦、古巨基、黎瑞恩、關心妍、黃偉文等參與的開年大派對,張張合照人人都好興高采烈好開心!

網上圖片

祖兒留言:「開年大party,Thank u k club,Love u all,Kenneth and George u r the best」,然後她再留言:「I m home !!!!」,仲要她每張照片幾乎都跟不同人啜嘴,熟知她的網民就回應她「你冇飲酒呀嘛,知㗎啦! #只係鬼婆上身搞到你係咁講英文」;當然很多網民都驚呼「子華神!」;亦有謂「幾代歌姬都在」。

網上圖片

網上圖片