*

upload_article_image

被網民唱高傲嬲豬 黃心穎買化妝品心情靚返晒

識笑就是無事啦~

剛剛30歲的黃心穎一向多是非,自同馬明行埋後才好少少,但日前馬明陪心穎回鄉探親,女方又惹是非,雖然事後馬明有為女友解畫,同時坦言女友不多開心。日前晚上,化了妝,戴住冷帽的心穎現身銅鑼灣百貨公司化妝品櫃位,買東西期間沒什麼表情,但講電話又好好笑容。

心穎講電話講到好開心。

心穎被內地網友指責高傲,因為兩人回鄉參加婚宴,有其他食客要求同兩人影合照,影極不完唯有截龍,被截的人不開心,繼而上網唱衰黃心穎,馬明慨歎做藝人經常要「硬食」,咁呢鋪就撐心穎嘞。

心穎同馬明經常以情侶檔出席活動搵錢。

雖然經常性被網民鬧,對上一次在去年公開講對黑面落選港姐工藤佑采失望,被工藤爆Seed指她博見報,禍從口出算這種。日前晚上7點,全身名牌的心穎去買化妝品,見她一到埗就問店員,明顯用開想補給,試吓粉底同唇膏,由揀到試到買用了一粒鐘,期間沒太多表情,但她一講電話就好好笑容,之後她拎住補給品行去軒尼詩道再上商業大廈做facial。

上星期,馬明45歲生日,心穎整蛋糕賀男友。

過年期間,心穎回鄉探婆婆。

心穎試粉底好認真。

心穎等Sales攞貨時四圍望。

買完化妝品,心穎又去做Facial。