*

upload_article_image

獲讚型過阿仔 謝賢:佢學唔嚟

型爸!

謝霆鋒《霹靂903歌托邦》音樂會壓軸登場,父親謝賢(四哥)、媽媽狄波拉(拉姑)及拉姑的老公鬍鬚Kong、好友徐濠縈也前來捧場;四哥和拉姑更玩到不奕樂乎。

四哥風騷笑指阿仔落台給他上台唱。

四哥被問到是否來撐霆鋒?他笑笑口說:「唔睇來做乜。(是否很久沒見霆鋒上台唱歌?)等陣叫佢落來畀我上去唱呀!」再問四哥會否唱霆鋒唱歌、或自己想唱甚麼歌時,四哥就笑笑口不回答。

四哥風騷笑指阿仔落台給他上台唱。

搞笑是四哥和拉姑合照時,二人都心情大好相當風騷,還繞著手行catwalk ,拉姑又取笑四哥道:「佢問邊度有紅地氈呀!」又叫四哥轉個謝贀靚身,四哥真的聽話示範轉個型身;笑問四哥可否跳part舞?四哥笑說:「都好喎!」隨即瀟灑露兩「手」。說到四哥孭結他型過霆鋒,四哥風趣道:「個天畀我㗎,佢學唔嚟。」

四哥風騷笑指阿仔落台給他上台唱。

杜如風、徐濠縈也前來捧場。