*

upload_article_image

李亞男送香香B仔尿片作見面禮 王祖藍:成公司都係靚媽

作為老闆兼好友,王祖藍笑稱要搵啲嘢畀靚媽做吓,賺吓奶粉錢。

岑麗香(香香,Eliza)正榮升媽咪,為老公強強生了個寶貝仔Jacob,王祖藍作為其經理人公司老闆兼好友,不忘祝賀,說:「香香個老公強強一定係個好爸爸,佢一定會照顧得香香同BB好好。依家我成公司都係靚媽,應該要搵啲嘢畀啲靚媽做吓,賺吓奶粉錢,但我哋啲做爸爸嘅,都會好努力嘅。」

祖藍同亞男囡囡剛舉行過百日宴,現在香香B仔又出世,笑言成間公司都係靚媽。

網上圖片

老闆娘兼好姊妹的李亞男則謂:「我見到BB嘅相覺得好可愛,過幾日會去探佢,到時會帶啲初生嬰兒尿片畀佢哋先。之前我都有Keep住同香香分享佗B同湊B心得,Eliza 咁叻,一定會好快pick up到。」

祖藍同亞男囡囡剛舉行過百日宴,現在香香B仔又出世,笑言成間公司都係靚媽。

資料圖片