*

upload_article_image

孖老公北海道狂滑雪 尚羚難忘表演爵士樂二重奏

尚羚直言非常好玩!

RubberBand隊長兼結他手馮庭正與太太尚羚(Sherine),早前往日本北海道二世古滑雪。Sherine表示他們每年都會去外地滑雪,因老公是一位滑雪教練,而Sherine已練到中級程度,今次由朝滑到晚,非常盡興,當然亦歎了不少美食。提到最難忘,身為爵士歌手的她,在當地酒店lounge做了場二重奏的爵士樂表演,非常好玩!

尚羚稱每日朝早滑完雪,與老公食完飯,再去滑雪到夜晚。

尚羚去年曾到Niseko Radio做訪問,今次帶埋爵士專輯送給他們。

Sherine表示自己不是太喜歡滑雪,但老公阿正卻非常熱愛,兩年前他更考獲教練牌。每年他們都會去外地滑雪兩次,試過去瑞士阿爾卑斯山和紐西蘭,而二世古去過好多次,她笑言是第二個家,「嗰度啲雪好靚,天氣又好,老公覺得每次滑雪可以令自己放鬆,佢冇得滑會好失落,滑之前佢仲會喺酒店keep住睇好多滑雪video唔去瞓覺。」雖然Sherine的滑雪技術不及老公,但亦已去到中級,阿正仲不時教太太兩招。

尚羚表示每年會陪老公馮庭正到外地滑兩次雪。

今次他們由朝滑到晚,夠晒盡興,最搞笑是有日Sherine約了朋友在當地見面兼滑雪,因太開心勁笑,搞到滑落山時不慎跌了滑雪桿。

尚羚最愛到二世古,她稱雪夠靚、天氣又好。

這次Sherine更將自己的爵士專輯送給當地的DJ朋友,還在當地酒店的lounge做了場二重奏爵士樂表演,非常好玩。問她這次歎了甚麼美食時,她稱由蛋糕到咖喱,壽司到烤肉,應有盡有,還有印度餐和西式乳酪火鍋,臨走還掃了些內衣。叉完電返港,她表示會專注製作她第二張專輯,當然會繼續她的造人大計!

尚羚表示這場二重奏爵士樂表演,非常好玩!

尚羚除了食壽司,當然不少得魚生拼盤和生蠔!

尚羚除了食壽司,當然不少得魚生拼盤和生蠔!

今次尚羚與老公歎了很多美食,這個西式乳酪火鍋好美味。