*

upload_article_image

子憂老父領200萬退休金變豪客被人呃 網民:一世未威過就當發咗達

不少網民指事主父親工作近一輩子,退休後大使屬正常。

不少勞碌一生為求有安穩退休生活,用退休金歎世界。有連登仔發文老竇領取200萬元退休金後變得大使,經常到高級餐廳歎下午茶,又在不經度尺寸下買傢俱,認為他十分大使。

連登仔呻父領200萬退休金變大使。

連登仔「顏色不一樣的煙火」在論壇發文,指任職銀行職員的爸爸領取200萬元退休金後變得大使,「成日去高級餐廳high tea,豪客到人哋個老闆以為佢係有錢人,當佢係貴賓咁招待。」他稱,因家中準備裝修,指父親在無度尺寸下買傢俱,「阿媽問佢『吓,咁如果唔啱size點算? 太大放唔到落去呢一個位』佢就話唔啱嘅咪再買過第二個囉!呢個放埋一二邊囉。」

連登仔呻父領200萬退休金變大使。

他又指,其父親不願將退休金存至與母親的聯名戶口,又不時時向朋友透露已經有筆退休金,「所以我同屋企人好驚佢會俾人搵笨,因為我阿爸耳仔軟。」

不少網民都認為,工作幾近一輩子,退休後大使屬正常,「一世人未威過,想威下,突然有一大筆錢,就當發咗達,土豪心態,就算佢中咗頭獎都過唔到一代」、「辛苦成世都冇儲到200萬,一退休就有咪會咁,覺得200萬使唔哂」、「筆錢係佢嘅,點使係佢話事」。