*

upload_article_image

湯盈盈行超市購物Mark哥上身

着咗件長身大褸,霸氣十足~

現年四十四歲嘅湯盈盈,一直想幫錢家追個慈姑椗;不過,佢兩公婆各有各忙,又要湊住兩個囡囡,追仔大計只好一拖再拖。之但係聽聞盈盈五歲嘅大女凱晴(Alyssa)非常精靈活潑,仲係校內嘅優異生,完全唔使爸媽操心。o依家,盈盈淨係專心湊細女凱琪(Kassidy),應該多咗啲時間出嚟,可以計劃吓生仔大計喇!

雖然天氣開始轉熱,但經常出入冷氣地方嘅湯盈盈,就Mark哥上身,着咗件長身大褸,霸氣十足。(東周刊圖片)

湯盈盈買咗兩大袋嘢,使咗超過三百五十蚊,諗住攞泊車優惠,點知白走一趟,因為去錯地方囉。(東周刊圖片)

當日盈盈着住件乾濕風褸,似足Mark哥上身。原來盈盈啱啱喺超級市場買完嘢,商場買夠三百五十蚊,就可以免費泊車三個鐘,盈盈於是攞住啲單去攞泊車優惠,可惜行錯樓層搵錯地方,白行一趟添!

湯盈盈。

資料圖片