*

upload_article_image

「火龍果」獲邀任祖兒演唱會嘉賓 張敬軒:佢未紅先驕!

軒仔近來實在好玩得

張敬軒《Dahlia ll》和《Senses inherited》兩張專輯達金唱片銷量、並打破多項紀錄;今日獲頒金唱片,還獲送一盒光酥餅作禮物,配合軒仔惡搞無底線的新形象。軒仔亦回饋社會,自掏腰包在日本印製5張水晶唱片作慈善拍賣,預計製作費需過萬元一張;而今年還會出兩張唱片,笑稱雖然很想做網紅,但始終是歌手要以音樂為主。

張敬軒惡搞祖兒變身「火龍果」,結果被祖兒搣幾下,更被叫妖孽。

張敬軒惡搞祖兒變身「火龍果」,結果被祖兒搣幾下,更被叫妖孽。

說到被軒仔惡搞的容祖兒取笑軒仔已沒有底線,擔心影嚮其形象,軒仔哈哈笑道:「祖兒已經當面搣了我多吓,仲叫我妖孽!但唔使為我擔心,我亦唔算很大犧牲,反而覺得好好玩,分分鐘現在降兩度和火龍果,比張敬軒有更多人認識;我亦不怕二人搶光環,反正都是我自己,主要是希望有更多人認識到我,而近兩年銷量的確有增加。(祖兒想邀請火龍果做演唱會嘉賓?)好喎,返去氹吓佢(火龍果)先,但佢好煩,未紅先驕,扮晒嘢!」軒仔還透露新設了一個網上平台,讓平均24歲的年青人發揮創意,製造就業方法。

張敬軒兩張專輯達金唱片銷量。

張敬軒