*

upload_article_image

要買就買新低股

股市跌至二萬七邊緣,有朋友Y小姐是長線投資者,開始想入市買貨。我過去叫他不要在股市創高位時追貨作長線投資,最好待股市跌多啲才買,現在個市跌了下來,我再叫她留意目標股份的價位高不高,若仍然高要等等。她火一直想買幾隻股票收息,包括越秀房託(405)、建行(939)、中電(002),後來又有留意我最近講過的中石化(386)。

中電一年圖

中電一年圖

朋友見中電從一年高位97.4元,跌至周四收89.15元左右,就想入市。我就話,你不是經常買股票的人,一年才買一兩次,盡量就找較低價位的股票買,中電現價16.6倍PE,3.4厘息,股價有點唔高唔低的狀況,主要是早前回吐,股價下跌之後,突然傳出美國減息的消息,令公用股再抽上,所以現水平唔算低。

我對Y小姐說,她這類穩陣派買股票,最重要掌握幾點,第一、買大股 : 她想買的幾隻股票,除越秀房託略細少少外(其實也有165億市值),其他都是市值千億的大股,買這些大股較安全 ; 第二、利息高低是關鍵 : 她想買股收息作退休之用,利息低代表股價高,中電派3.4厘息,因其PE已到16.5倍,若看中石化,以去年派息計,現價息率已到9.5厘,即使扣除一成股息稅,仍接近9厘,皆因該股已跌穿全年低位,變成派息好高,PE只是8.8倍,是中電的一半,中石化屬可以吸引收息一族留意的股份。

中石化一年圖

中石化一年圖

第三、要揀接近全年低位入市 : 中電不算跌得多,中石化跌得多,建行周四收6.32元,也近6.02元的全年低位,也可留意。

建行一年圖

建行一年圖

好多人話寧買當頭起,莫買當頭跌,對短期炒股的人來說,的確如此,但若想買股長揸,固然要揀唔會執笠,生意唔會走樣的股票買,而且價位要便宜,中石化或建行便符合這些條件。中石化市值大,按短期走勢仍有得跌,但都是愈跌愈抵局面,假設再多跌10%至4.5元,息率就超過10厘,也是相當吸引,可以分段入市。

我叫朋友揸住上述三原則,一年可能都只有一、兩次這樣的買入機會,但息唔高唔買,價唔平唔買,慢慢就會建立買入價較低、收益較高的投資組合。

陸羽仁

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **