*

upload_article_image

陳國邦新劇造型浮誇 與廖碧兒大鬥法

夠晒搶鏡

陳國邦、廖碧兒、陳安立、胡希文等為ViuTV劇集《娛樂風雲》開工,飾演娛樂公司高層的陳國邦在劇中造型甚為突出,閃粉金髮配鮮色襯衫,與廖碧兒在「大天下」大鬥法,被問到拍攝期橫跨暑假會否影響家庭生活,陳國邦表示:「娛樂圈工作一向作息不定時,太太都係娛樂圈人,所以佢同女女都明白,開工時候就假期都要開工,唔開工時就放假,唔怕會忽略女女。」

陳國邦、廖碧兒等為ViuTV劇集《娛樂風雲》開工。

廖碧兒表示自己一向喜歡拍喜劇,偏偏一向好少拍這類,她指今次拍攝將與不少後輩合作,期待拍攝會十分好玩:「我要向佢地學習,因為佢地玩社交平台好叻。我唔敢喺片場瞓覺,因為佢地真係夠膽影相擺上網架。」而於劇中飾演廖碧兒旗下藝人的陳安立大讚廖碧兒:「佢劇中真係好經理人感覺,可能同佢現實中成日照顧家人有關,不知不覺間當我地係小朋友咁照顧。」

陳國邦、廖碧兒等為ViuTV劇集《娛樂風雲》開工。

陳國邦、廖碧兒等為ViuTV劇集《娛樂風雲》開工。

陳國邦、廖碧兒等為ViuTV劇集《娛樂風雲》開工。

陳國邦、廖碧兒等為ViuTV劇集《娛樂風雲》開工。