*

upload_article_image

張若錡初踏娛圈搏盡 影性感寫真吸睛

每年書展又係女星出寫真嘅時候。

每年書展期間的寫真戰,個個都鬥到你死我活剝到盡,新人張若錡(Angus)初踏娛圈,不惜以三點式泳裝吸睛,為加入娛樂圈打響美麗的第一炮。

東周圖片

東周圖片

Angus向來愛在網上平台分享性感照而儲落大量粉絲,終於去年被台灣媒體發掘,獲台灣資金支持推出處女寫真,更豪花近70萬港幣打造,無論是化妝師、攝影師或者服裝,全部made in Taiwan,Angus亦於影寫真前與團隊不斷開會,大至場景,細微至耳環都有俾足意見,聲勢浩大得來比起已入行的藝人更具威勢。

東周圖片

Angus向來愛在網上平台分享性感照而儲落大量粉絲,終於去年被台灣媒體發掘,獲台灣資金支持推出處女寫真。東周圖片

整本寫真書都在台灣取景,有別一般本地寫真風格。寫真集內有大量三點式造型,向來對身材毫不吝嗇的Angus已做足心理準備,不怕被人指指點點,只怕影出來美感欠奉!「我本身有啲baby fat,為咗呢本寫真,我足足減咗十磅!最後影出嚟效果好好,都不枉我辛苦減肥!攝影過程影得好開心,可能喺台灣嘅關係,就算著得性感喺街,途人都唔會有奇怪眼光,如果喺香港應該會聚集咗到班人圍觀!」

東周圖片

Angus表示自己本身有點baby fat,為了這本寫真,她足足減掉十磅。東周圖片

寫真集將於書展發售,而Angus亦會現身書展谷人氣,希望儲到一班香港粉絲。「明白到每年都會有人攞晒啲書嚟比較,不過我好有信心!雖然我未正式加入娛樂圈,但係我好有信心,出呢本寫真書絕對有利我入行!」

寫真集內有大量三點式造型,向來對身材毫不吝嗇的Angus已做足心理準備,不怕被人指指點點,只怕影出來美感欠奉!東周圖片

東周圖片

寫真集將於書展發售,而Angus亦會現身書展谷人氣,希望儲到一班香港粉絲。東周圖片