*

upload_article_image

大熱天拍外景 龔慈恩公園剝衫卸厚裝

熱天著咁多厚衫真辛苦!

現年55歲的龔慈恩,多年來保養得宜,仙氣十足;她近年更母憑女貴,其被譽為「最索星二代」的十九歲女兒林愷鈴,有樣又有學識,未大學畢業,已獲得杜琪峯簽約旗下。

龔慈恩的一對仔女,十九歲的大女林愷鈴,現就讀港大建築系,間中有現身娛圈活動,是半個演藝新人;至於十五歲的細仔林卓毅則是運動健將。東周圖片

據《東周刊》報道,龔慈恩近月正趕拍新劇《大醬園》。在大熱天時,身穿厚疊疊民初服裝在戶外開工,還要面對拍攝的大光燈,可謂熱上加熱。

日前,龔慈恩身穿厚疊疊的民初服,跟龔嘉欣和吳岱融等在茘枝角公園為新劇《大醬園》拍攝外景。東周圖片

近年,龔慈恩見仔大女大,便重返無綫,先後拍了《飛虎之潛行極戰》及《牛下女高音》;而此兩劇,她都跟吳岱融飾演夫妻,湊巧地,在新劇《大醬園》,他們更第三度夫妻檔,認真有緣。

焗足一個多小時,導演一叫收工,龔慈恩便走到一旁卸裝,先除低上身的衣擺。東周圖片

日前,兩人與龔嘉欣等到茘枝角公園拍攝外景,飾演醬園大當家的吳岱融,跟夫人龔慈恩在閒談期間,醬園女工龔嘉欣突然有事匯報。雖然只是簡單的文戲,但當日氣溫高達三十度,他們要身穿厚疊疊的民初戲服,加上還要面對大光燈的照射,又熱又焗。儘管吳岱融已出動私伙風扇,擺放在鏡頭後直吹;但每當完shot,他們都不停抹汗和補妝。幸好,該場口僅拍了一個多小時便完成;而原本一身端莊優雅戲服的龔慈恩,被熱得汗流浹背,也顧不及儀態,走到一旁閃電卸下衣擺,即時降溫。

民初的戲服厚疊疊,為求盡快降溫;跟着,龔慈恩再脫下面褲,也懶理公園是公開地方。東周圖片

事實上,外表斯文的龔慈恩,無論任何天氣,一樣能屈能伸,早於九一年到東北長白山的天池拍《雪山飛狐》,要在氣溫零下四十度開工,她亦挺得住︰「當時古裝靴係布造,一踏上雪地就全濕,要頂十小時,只能喺靴內包保鮮紙和膠袋,晚上返房唔可以立刻脫靴,因為鞋內凍到結冰,要逐層脫,等一層冰溶咗先脫下一層,脫一對靴要花半小時,手腳都生咗凍瘡。其實唔應該話辛苦,係『好玩』,想食一隻雞蛋,要等一星期,因為劇組一星期先落山買一次食物,我咁大個女未試過一隻雞蛋也要收埋,嗰時學懂珍惜物資。」

更多娛樂消息,請看東周網:https://eastweek.my-magazine.me/main/entertainment