*

upload_article_image

着背心銅鑼灣買蛋糕 大隻黃浩然引途人回望

令立立既Body引死人~

剛過去嘅生日,黃浩然感激老婆同佢開咗個幸福生日會。

黃浩然(Raymond)上個月剛過44歲生日,雖然病過,但佢之後努力做運動改善身體機能,仲愈操愈大隻。上周四下晝,戴住超,着住Chrome Hearts白色背心嘅Raymond去銅鑼灣買蛋糕,由揀到寫名牌到找數到走用咗20分鐘,重點唔係佢買蛋糕,係佢副Body,又結實又澎湃,個膊頭仲「令立立」,好想摸。

黃浩然話之前忙補拍劇,所以無跑一段時間。

因為「安心事件」,重頭劇《法證先鋒4》要重拍延遲播映,做唔成今年的台慶劇,本來有得放假嘅黃浩然要重新再拍過,張振朗係地獄黑仔王,黃浩然其實都非常黑仔。套劇終於拍完,由楊千嬅、周柏豪及黃浩然主演的《多功能老婆》又將安排於11月尾播出,作品陸續出街,raymond應該無咁嬲啦。

黃浩然要求係個蛋糕上寫名。

當日下晝5點,黃浩然由時代廣場行去霎東街一間知名法式餅店買蛋糕,因為佢着白背心,好大隻,所以沿途行都有好多人望住,入店後佢望咗一陣就入手馳名拿破崙蛋糕,佢要求喺蛋糕上寫字,店員畀紙佢寫,等候期間,佢行埋一邊撳電話,之後店員召喚佢畀蛋糕佢睇,然後埋單就離開。拎住蛋糕嘅佢好似Model咁推門,再行近記者揮手,攝記能近距離望住黃浩賢個脹卜卜心口同令立立膊頭,好葡萄。

黃浩然離開店舖後,以Catwalk步伐行走,請慢慢欣賞黃生嘅靚Body。

黃浩然離開店舖後,以Catwalk步伐行走,請慢慢欣賞黃生嘅靚Body。

黃浩然離開店舖後,以Catwalk步伐行走,請慢慢欣賞黃生嘅靚Body。