*

upload_article_image

孖蔡一智夫婦行山 發哥揸機影靚相

又去行山啦!

眾所周知周潤發(發哥)好鍾意行山,又好鍾意約圈中好友齊齊行山。繼上周同蔡一智夫婦、方中信、白只及周家怡等行山後,尋日原班人馬又約埋,今次就行八仙嶺,阿智在IG分享幾張山系靚相,有大合照,又有單人阿智及單人智嫂,寫明攝影by發哥,靚景加發哥大師揸機,佢就好啦。

大合照一。

蔡一智夫婦同發哥及方中信等約埋行山。

發哥鏡頭下的阿智。

大合照二。

因為阿智呢張自拍,所以我哋知道佢去咗八仙嶺。

發哥鏡頭下的智嫂。

阿智好鍾意自拍,同老婆去行山當然都要自拍。