*

upload_article_image

為8個月BB煮愛心糊仔 謝婷婷寶貝女叫Sara

好sweet!

今年6月,謝婷婷在ig宣佈未婚生女,當時囡囡已出世100日,目前身在加拿大的婷婷久不久會分享囡囡得意肉肉相,如肉肉手或肉肉腳,肥嘟嘟好過癮。今日,索媽在IG放了一張有好多糊仔嘅相,更寫上「Sara’s dinner」,首度公開囡囡名字。從相片可見Sara晚餐好豐富,有紫薯蓉、紅菜頭蓉、南瓜蓉、西蘭花蓉同吞拿魚蓉等,顏色好靚好吸引,隔住個Mon都好似聞到香味。

全部都係Sara嘅晚餐。

謝婷婷為愛女煮愛心糊仔。

肉肉腳。

肉肉手。