*

upload_article_image

接妻女出院自爆已親手換尿片 周柏豪:開始搵奶粉錢

要努力賺錢啦!

初為人父的周柏豪中午陪太太和剛出世女兒離開醫院,柏豪太太戴口罩冷帽和大褸保暖,BB女也包上厚被擋風由嫲嫲抱。

柏豪在車門等候準備。

柏豪透露已親手幫囡囡換了3次尿片,感覺都舒服,開始習慣當爸爸,但仍未為囡囡改名,暫時叫乳名「囡囡」。柏豪稱請了一星期假之前在醫院陪太太和囡囡,笑指雖然有贊助但也要開始搵奶粉錢。

柏豪接老婆和囡囡返家了。

柏豪於本月4日透過經理人公司向傳媒公佈囡囡出世喜訊,並發放包拄囡囡的冧爆樣。

柏豪在車門等候準備。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章