*

upload_article_image

唔知胡鴻鈞戀蔡思貝 許廷鏗大嗌「失戀」

兩位夠老友。

許廷鏗(Alfred)、鄭欣宜(Joyce)、李幸倪(Gin Lee)、泳兒、吳浩康及MIRROR等今日出席《新城勁爆頒獎禮2019》記者會,對於有傳許廷鏗密友胡鴻鈞(Hubert)移情別戀蔡思貝,成為傳媒焦點的Alfred甫到場便嗌頭痛,笑問是否因Hubert被爆戀上蔡思貝,導致他「失戀」到頭痛?Alfred說:「頭痛冇咗隻麻雀腳呀?現在我斷腳呀!牌品好的麻雀腳難求,雖然Hubert牌品一般,但現在最重要是誠徵麻雀腳,哈哈!」

欣宜快啲安慰吓許廷鏗啦。

Alfred又扯開話題指頒獎禮相繼取消感可惜,朋友也替他不值,難得他今年成績好卻無緣上台領獎,而原定的頒獎禮檔期則接了其他工作,期待明年能再參與。

許廷鏗係咪要翻唱張學友的《情已逝》呢。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章