*

upload_article_image

菊梓喬自稱從來唔講是非 願跟唔同Type吳若希合唱

Hana話聽到是非會摺埋

吳若希日前承認與同門師妹菊梓喬(Hana)沒有默契,更形容似打乒乓波咁,對方唔係她個Type。Hana今日出席港台《中學生聲演比賽》記者會,她自爆求學時期相當怕醜,從不參加比賽,做到歌手係意料之外的事。

吳若希

菊梓喬、吳若希

問她現在是否怕跟吳若希(Jinny)不和傳聞,比怕醜更怕呢?她卻說:「唔會怕佢,因為佢只係講笑,我哋之間冇咁多是非,只係大家揣測,況且我一聽到是非就會遠離兼摺埋。」那麼可會跟Jinny合唱?Hana大方道:「可以呀!我希望同唔同對手合作,會有更多新鮮感。」她又透露稍後終於有劇拍,笑言今次是有飯盒食的角色,並與王敏奕上演閨密。

吳若希。

吳若希。