*

upload_article_image

命格有機會生女 黎諾懿望今年如願

湊夠一個好字啦!

黎諾懿笑謂主持《天天開運王》節目大賺,以前要給錢批命,今次可近距離接觸3位師傅,想知甚麼只要請他們吃飯便可以。是否有望成功追生女?他指師傅說得好保守,只說他的命格有機會生女,但沒透露第幾胎是女,他說兩個夠晒數,會生多個小朋友陪兒子,希望今年生性一點。

黎諾懿、薛家燕、黃祥興

諾懿透露春節不會出埠,因之前泰國重創,兒子細菌入腸在泰國又痾又嘔,加上老婆食蝦後食物中毒又痾嘔,他要照顧兩個病人十分辛苦。最近他搞網上賀年糕點生意,推出1600盒慈善糕點早已被訂購,他說不知道內地春運1個月前已開始,因此在內地訂製的紙袋無法如期運到,多得朋友幫手將紙袋運抵港。

黎諾懿想生多個小朋友陪兒子,總之兩個夠晒數。

黎諾懿

黃祥興