*

upload_article_image

稱元朗白衣人區選日威嚇選民票站職員 羅庭輝提選舉呈請

羅庭輝提選舉呈請

2019年區議會元朗屏山北選區參選人羅庭輝以兩票之差敗於建制派楊家安,羅庭輝指他參選時身穿白色上衣的元朗鄉親威嚇選民,大喊:「如果1號(羅庭輝)贏,我哋就落閘鎖門,要打X佢地同嗰班職員」,又向其支持者說:「呢條八婆同嗰條友(羅庭輝)講加油,跟住佢睇吓佢住邊X度」等舞弊及非法行為。羅今到高等法院提出選舉呈請,希望法庭能彰顯公義,裁定其勝選對手楊家安是非妥為當選。

申請人為羅庭輝,答辯人為2019年區議會元朗屏山北選區當選人楊家安、元朗民政事務專員兼元朗區議會選舉主任袁嘉諾。

輸2票的屏山北民主派落選人羅庭輝。 資料圖片

入稟狀指,2019年區議會選舉屏山北選區只有兩名參選人:羅庭輝及楊家安。28歲呈請人羅庭輝曾是前立法會議會黃毓民的議員助理,羅以民主派獨立候選人身分參選2019年區議會選舉,雖獲得五成票數但僅以兩票之差落敗於建制派對手楊家安。羅指選舉前發生了「元朗七二一恐襲事件」,手持藤條及鐵通的白衣人在事件發生時不時出入屬2019年區議會選舉票站的橫州村公所,而在2019年11月24日投票日當天,羅首先以200票領先對手,但期間近百名白衣人到橫州村公所票站大喊:「如果1號(羅庭輝)贏,我哋就落閘鎖門,要打X佢地同嗰班職員」。

羅亦指楊家安在競選宣傳單張中公開列出36名表明支持楊家安的鄉親,又公開鄉親的姓名及代表哪一村。楊家安又在投票日當天拉票時,羅、楊與投票站主任發生言語衝突後,支持羅的方姓男選民受襲並被問「你邊度?你住邊度?你跟邊X度?」,另一曾向羅說「加油」的陳姓女選民又被楊家安團隊嚇唬指:「呢條八婆同嗰條友(羅庭輝)講加油,跟住佢睇吓佢住邊X度」,令陳當晚膽戰心驚又不敢回家。