*

Executive日記——越冬斑蝶錄顯著升幅 小冷水深水灣起舞

  綠色力量公佈最新「越冬斑蝶調查」,發現與上年比較,喺小冷水同深水灣嘅越冬斑蝶數目,都均錄得顯著升幅,其中深水灣更大升二十二倍,數目係自○九年有調查來第三高。今年咁多斑蝶,小妹好開心,有時間一定要去探下美麗嘅生物!
  綠色力量嘅朋友話俾Kelly知,小冷水和深水灣過去十年錄嘅越冬斑蝶數目都有反覆,往往約二至三年就有一次高峰。如果大家想尋「蝶」影,就要注意斑蝶群嘅逗留時間。按目前數據推測,小冷水和深水灣有機會是斑蝶越冬地,即係斑蝶會留到冬天完先走。
Kelly Chu