*

upload_article_image

王梓軒美國禁足 網上教做運動 廁紙慳住用

都是要四出頻撲。

早前王梓軒到洛杉磯創作劇本及進修演藝課程,因疫情面對禁足令,課程改在家中上堂。他現時出街會戴口罩及手套,每星期去一次超市買食物及日用品,但好多新鮮食物、罐頭、廁紙及廚房紙都被搶光。梓軒指出2月初到當地已四出撲口罩及消毒用品,可惜失望而回,現時的口罩也是之前在日本買的,並表示口罩已斷貨兩個多月,搵了多間商鋪才買到兩包消毒濕紙巾,廁紙都要慳住用。梓軒還透露在家沒有做「大食懶」,每日定時做運動,甚至教香港粉絲做運動健身,以及自製健康餐單增強抵抗力。

戴齊護目鏡、手套、風褸出入,小心為尚。

超市掃唔到廁紙,只好留喺屋企做吓運動,好彩都有啲成績,操到啲胸肌睇吓㗎!

撲唔到抗疫物品,買罐咖啡都好。

留在家中自製健康食品。

超市貨架空空如也,乜都冇。

搵咗好多間終於有一間有消毒濕紙巾。