*

upload_article_image

盧偉國踼爆 橫州公屋拉布一年 基層輪候者交多8萬租 夾埋輸咗3億幾 !

如今立法會拉布攬炒無日無之,大家無晒感覺,最後都要市民自己找數。反對派又醞釀拉布拖死建議派錢1萬元的財政預算案,若然成功真是不知去那裏投訴。

立法會工務小組主席盧偉國。

立法會工務小組主席盧偉國。

立法會議員、經民聯主席盧偉國在東週刊撰民,為基層市民計數,話橫洲4000公屋單位工程,因為拉布等問題延誤一年,4000戶候輪公屋市民,以住劏房和公屋租金差別計,每個月俾多7000元,一年要俾多8.4萬,好大筆錢,要由每一戶基層市民自己找數。

盧偉國話,「市民因為橫州公屋項目拖延至少一年,白白用多幾多錢,我計出嚟自己都嚇咗一跳 ! 3億幾呀!」他認為要讓市民醒覺,知道攬炒為害!

盧偉國在東周刊的專欄文章。

盧偉國在東周刊的專欄文章。

盧偉國東周刊相關文章全文如下:

【橫洲公屋遲一年 四千住戶輸三億】

香港有人以「攬炒」為動員令,有人聽見「攬炒」就心驚肉跳!

建造業界係深受「攬炒」影響嘅受害者,失業數字對比其他行業更高。一月份香港平均失業率3.4%,而建造業數字就達到5.7%。喺新冠肺炎疫情影響下,雪上加霜,新公布嘅至二月份嘅全港平均失業率上升到3.7%,建造業失業率就升至6.8%,而就業不足率達6.2%!

當前工程界正面臨「工作鏈、供應鏈、資金鏈」「三鏈斷裂」嘅危機,幾十萬建造業界工人及專業人士嘅生計大受影響,中小企危在旦夕。有啲人慣於將民生掛喺咀邊,又話要為年青人帶來美好嘅未來,但實質上口是心非!各種形式嘅「拉布」、「攬炒」、「泛政治化」唔停止嘅話,整個建造業都受害,民生相關項目被延誤,廣大市民最終都會被拖累!

工務工程被拉布拖累嘅一個例子,係十八億元嘅「元朗橫洲公屋發展第一期工地平整及基本設施」項目,涉及四千個公屋單位。工務小組早於二0一九年三月已經通過該項目,提交財委會,結果因為議會拉布,又由於七月一日立法會大樓被嚴重破壞,財委會無法加會,拖拖拉拉之下,到今年三月十三日,先至獲財委會通過撥款。呢一年嘅拖延,使到四千個公屋單位再遲一年興建。試想下,四千戶輪候公屋嘅市民要多等一年,每戶現時嘅住所,即使係環境惡劣嘅劏房,假設比公屋租金每月要多支出七千元,一年每戶就多俾八萬四千元,咁四千戶共多支出幾多呢?係三億三千六百萬元呀!呢三億幾,係基層市民實際從微薄收入中攞出嚟㗎!「拉布」、「攬炒」、「泛政治化」嘅為害,唔需要我多講啦!

Sebastian

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

美國下一站︰火星

美國總統特朗普周末見證了歷史——SpaceX開啟首次載人航天任務,這 ...