*

upload_article_image

溫碧霞新戲上映無期 宅家畫畫晒小蠻腰

新戲《墮落花》因疫情影響暫時上映無期。

溫碧霞主演的新戲《墮落花》,因疫情影響暫時上映無期,工作暫停的她亦唯有留守在家,呢日她就選擇重拾畫筆畫吓畫,見她兩幅作品都畫得好靚。

溫碧霞屋企個廳好似幾大喎!

溫碧霞突然晒小蠻腰。

兩幅畫作風格都好統一。

她亦留言:「很久沒有畫畫了,我的畫畫技術有進步嗎?家中運動畫畫也可以樂在其中。」不過溫碧霞貼完靚畫,再來自拍相更露出小蠻腰,兼晒埋家裏的闊落大廳,睇呢個貼粉絲應該有唔少收獲。

溫碧霞畫完畫笑晒同作品合照。

溫碧霞明明講緊畫,突然晒小蠻腰。