*

upload_article_image

3歲小鐵漢第4次手術成功 報平安:換了心瓣夠用至成年

手術過程中,爸爸一度擔心至哭起來。

今年3歲患有先天性心臟病的小鐵漢Kansas,甫出生4個月就已經歷過兩次手術,當時醫生說康復機會渺茫,最終小鐵漢在5個月時可以回家,雖然後來也有經歷不同的手術,但小鐵漢都撐過去。小鐵漢昨日(27日)進行第4次手術,他爸爸昨日在facebook群組為兒子集氣,希望小鐵漢能堅強撐下去,為他打氣,網民紛紛留言祝福。昨晚傳來好消息,父母報平安,指小鐵漢手術成功,現時留醫深切治療部(ICU)觀察。手術過程中,爸爸一度擔心至哭起來。

天真可愛的小鐵漢。小鐵漢媽媽FB圖

小鐵漢媽媽Doris昨晚於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發文報平安,指兒子手術順利完成,並在ICU觀察心跳情況。她說,小鐵漢最終換了心瓣,又指醫生稱心瓣足夠用到成年,大概可用幾十年。媽媽又說,「爸爸擔心到哭了...小鐵漢下午2點開始接受手術,家人在門外一直等到晚上10點,原來只是手術很遲先開始,不是做很耐…爸爸更形容這是人生最長8小時。」小鐵漢媽媽又說,「仔仔要加油呀,我地好愛你」。小鐵漢媽媽又感激各界支持和感激醫護人員。

小鐵漢手術成功。小鐵漢媽媽FB圖

網民接獲好消息,紛紛留言表示,「好開心」、「喜極而泣」、「小鐵漢好叻仔」、「祝福小鐵漢身體健康,快高長大」、「健康快樂成長」。

小鐵漢現時在ICU觀察,爸爸表示為陪着兒子會在ICU門外過兩晚,「就算探不到小鐵漢,都近近守護著。」

媽媽表示醫生最後決定換人工心瓣,「醫生成功幫小鐵漢加咗個大人Size嘅機械心瓣,話夠佢用到大個仔。」現階段要觀察兒子的心跳情況。

小鐵漢和爸爸感情要好,爸爸紋了一個和兒子一樣的手術疤痕,希望以身作則,長大後不要在意別人的眼光。 小鐵漢媽媽FB圖

雖然小鐵漢很勇敢地完成今次的手術,但爸媽表示2年後還有一個手術(單心室循環Phase 3)要做,「唔洗驚,有爸爸媽媽陪你一齊打一定掂!仔仔要加油呀,我地好愛你!」

小鐵漢媽媽上星期突然接到通知,兒子將於一星期後接受手術,她表示本身已排期進行,不過收到醫院電話一刻仍非常緊張。「醫生建議趁小鐵漢狀態好做手術,如果之後單心室手術同時攪心瓣,會提高風險,所以建議分開做,換咗之後,血氧會提高,而家得80幾,正常人係90幾。」小鐵漢得知後非常勇敢地表示不怕醫生護士,更會選了最喜歡的書和玩具去醫院。Doris表示非常感恩,亦有感「兒子真的大個仔了!」。