*

upload_article_image

4宗罪涵蓋黑暴各種手段 攬炒、干擾阻撓政權運作都涉顛覆罪 破壞地鐵涉恐怖活動罪

今次香港國安法一早已講明係針對四個範疇,包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動同埋勾結外國或者境外勢力危害國家安全,呢四宗罪,詳細睇番每一項罪行涵蓋的內容,可以話對過一年反修例引發的各種黑暴及非法手段,都包括在內。

其中分裂罪最直接,任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為的,留意這條例是明確講到「不論是否使用武力或者以武力相威脅,即屬犯罪」。

至於涉及顛覆國家政權罪範疇就相當廣,例如條文22條第3款就咁寫:「嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能」,即係話攬炒令整個政府無法運作,長期拉布令施政癱瘓,令特區政策無法落實、令財政預算無法表決,都可能中咗「嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能」。

仲有,第4款列明「攻擊、破壞香港特別行政區政權機關履職場所及其設施,致使其無法正常履行職能。」即係去年攻入立法會、圍警總等行為,好明顯會中招啦。

- 閱讀更多 -

Ariel

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

往下看更多文章