*

upload_article_image

樂易玲生日大合照 湯洛雯冧爆攬實馬國明

認真羡煞旁人!

在羅天宇面前,靚湯和馬明全無芥蒂繼續恩愛。

馬國明與湯洛雯自從公開認戀後,連日來高調放閃,繼齊換ig情侶頭像、馬明帶靚湯出席朋友圈飯聚,昨日(1/7)無綫高層樂易玲61歲正日生日,二人拍拖恩愛出席生日會,大合照時靚湯冧爆攬實馬明!

網上圖片

網上圖片

網上圖片

- 閱讀更多 -

往下看更多文章