*

upload_article_image

與譚炳文拍戲好多難忘事 胡楓:佢大情大性冇乜機心

二人相識多年。

胡楓。資料圖片

胡楓。資料圖片

胡楓(修哥)好友譚炳文今早因肺癌離世,表示不知對方患有肺癌,只知是長期病患者,身體好弱,對上一次見面已是幾個月的事。修哥說:「我經常會問候佢,幾個月前見過佢,精神係好,不過攰啲。我以前成日同佢拍戲,好難忘係好多,佢為人大情大性,無乜機心。有日拜託炳哥女兒幫我問候佢,佢就託個女同我講多謝囉!」

炳哥和修哥曾為朱咪咪演唱會扮嘢獻唱。

炳哥和修哥

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章