*

upload_article_image

被阿嬌受傷照嚇壞 阿Sa傾完視像稍放心:佢好Tough

早日康復。

英皇發放阿嬌縫針後照片,證明她狀態平穩。

鍾欣潼(阿嬌)今日凌晨二時多在廈門的酒店房起床後,遇意外跌傷右額近眉骨位,血流如注,隨即被送到醫院縫了數十針,幸得經理人霍汶希(Mani)與容祖兒在北京趕搭晨早第一班機到廈門陪伴阿嬌。

蔡卓妍

關智斌也祝阿嬌早日康復。

至於阿嬌另一好姊妹阿Sa(蔡卓妍)亦被這消息嚇壞,說:「真係嚇死我!今朝一起身睇返啲message,睇到佢send畀我嗰啲相,真係嚇死,即刻聯絡啲醫生,希望可以幫到手。祖兒同Mani都有keep住update我佢嘅狀況,啱啱同佢視像通過電話,見到佢嘅情況都穩定咗,咁都放心少少!佢好tough,一直叫我哋唔好擔心,佢依家需要休息,希望佢快啲好返!」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章