*

upload_article_image

新疆天鵝湖「現」平流雲奇觀 雲霧繚繞美不勝收

9月14日晨,新疆巴音郭楞蒙古自治州(簡稱巴州)和靜縣巴音布魯克天鵝湖濕地平流雲奇觀(無人機照片)。

9月14日晨,新疆巴音郭楞蒙古自治州(簡稱巴州)和靜縣巴音布魯克天鵝湖濕地平流雲奇觀(無人機照片)。

9月14日晨,新疆巴音郭楞蒙古自治州(簡稱巴州)和靜縣巴音布魯克天鵝湖濕地平流雲奇觀(無人機照片)。

9月14日晨,新疆巴音郭楞蒙古自治州(簡稱巴州)和靜縣巴音布魯克天鵝湖濕地平流雲奇觀(無人機照片)。

9月14日晨,新疆巴音郭楞蒙古自治州(簡稱巴州)和靜縣巴音布魯克天鵝湖濕地平流雲奇觀(無人機照片)。

往下看更多文章