*

upload_article_image

筍盤缺貨 周末二手睇樓量報跌

業主重拾強勢,議價更加考牙力!

資料圖片

隨著限聚措施逐步鬆綁,市面人流開始增加,連帶二手屋苑睇樓量已連續數周反彈。惟業界認為,各大發展商重啟推盤步伐,吸去部分市場購買力,導致周末預約睇樓客量不升反跌。

資料圖片

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示,全港50個指標屋苑共錄1,380組客戶於周末預約睇樓,按周減少4.8%,終止六連升。不少屋苑業主已收緊議價空間,買家入市態度轉弱,二手市況短期或會較牛皮。

資料圖片

- 閱讀更多 -

往下看更多文章