*

upload_article_image

囡囡晒中秋禮物相 張繼聰錯重點網民Like爆

所謂一千個人眼中,有一千個哈姆雷特。

中秋將至,大人小朋友都收到中秋節禮物,張繼聰在社交網發文,留言:「妹妹好開心話,婆婆買咗中秋節禮物俾(畀)佢....仲自己影咗張相俾(畀)我睇...如果你第一個反應同我一樣,請按like 🤣🤣🤣🤣🤣」。

張繼聰。資料圖片

張繼聰

張繼聰。資料圖片

張繼聰這個爸爸太壞了。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章