*

upload_article_image

袁偉豪入行廿年做樂壇新丁 未婚妻張寶兒填詞講心唔講

夫妻檔闖樂壇

袁偉豪(Ben)最近繼宣佈一年前已向張寶兒求婚成功後,再度宣佈「有喜」,跟張寶兒(Bowie)心血結晶已經面世,所講的是Ben入行逾20年做樂壇新丁,首次推出親自作曲的新歌《你與你的另一半》,未婚妻Bowie更幫手填詞,Ben講明完全沒有給錢,還話自己「成條命都畀咗佢」,兩人講心不講金。其實Ben一直有個歌手夢,只是多年來苦無機會實現,所以會好好珍惜今次機會,還話會朝創作歌手路發展,不排除同Bowie繼續合作,笑指對方已成為他的御用寫手。

袁偉豪入行廿年,終於有機會做樂壇新丁,還找來未婚妻張寶兒幫手填詞,講明沒有給錢。

Ben同《頭條新聞》講,自小受父母薰陶好鍾意聽歌,對Classic Rock特別偏好,16歲初入行時更加有唱歌機會,可惜當時唱得勁差,又完全不知規矩搞出笑料,「我入行時簽嘅經理人公司力圖,都有唱片部,當時只有16歲,佢哋都有帶我去錄音室試音,嗰次試音非常之難忘,簡直係笑死人,唱歌又唔得走音,試蘇永康嘅歌,跟住唱到一半仲揭歌詞,有啲紙聲,個音響師話你唔可以郁啲紙㗎喎!我即刻講對唔住。」

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章