*

upload_article_image

難得搣甩ChiLam 2.0稱號 張振朗唔演「初哥哥」

做自己最好

張振朗、賴慰玲與孫慧雪今日到上水出席商場活動,吸引不少粉絲圍觀,場面熱鬧。振朗表示心情開朗,因自己已有半年沒有出活動賺外快,亦很久沒有試過與fans現場互動,他說:「平時匿喺廠拍攝,唔通叫啲Crew畀啲聲嚟聽吓咩?哈哈」

張振朗自言不敢演「初哥哥」。

張振朗與賴慰玲早前於劇集《反黑路人甲》飾演情侶,深受觀眾歡迎。近日他們合作新劇《拳王》,只有一場對手戲,不過振朗表示這場戲足足有8頁紙對白,一Take要拍足半小時,幸好只拍了兩、三次便完成。賴慰玲坦言希望下次振朗能與閨密蔡思貝拍劇做情侶,振朗隨即笑言:「或者你兩個演我家姐呢,哈哈!」振朗直言為新劇《拳王》操肌,壓力頗大,因開工拍劇唔夠瞓,但又要日日做Gym,以及每日要食1kg雞肉,笑指自己唔食肌肉都要食。賴慰玲大讚他肌肉結實:「好正呀!我叫佢借嚟摸吓,好似木板咁硬呀!」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章