*

upload_article_image

喱士西裝玩透視 張敬軒指玉背白滑全靠「遮遮」早餐

好靚!

昨晚,《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》進入第二場,圈中好友如馮允謙、鄭欣宜、Dear Jane、湯怡,李靖筠,陳家樂及容祖兒媽咪都有捧場。

件衫前面有少少喱少。

後面喱士勁好多,好Sexy。

於演唱會的第四部分,軒仔換了一件黑色新西裝,前後都有喱士玩若隱若現,背部差不多全透非常性感,一出場已歡呼聲四起。軒仔笑說,「成晚背脊有啲涼浸浸,哈哈。」又叫觀眾幫他影相留念,「正所謂襯青春留倩影,幫我影幾張靚相!」引得大家哈哈大笑。

軒仔工人姐姐煮嘅粥真係勁稀。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章