*

upload_article_image

《愛回家》秘書阿May太高薪 男友接受唔到?

夠愛就解決到問題啦!

影片截圖

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一直深受不少劇迷支持,劇情溫馨又搞笑。最新一集講到龍力蓮(林淑敏飾)要秘書阿May衣著光鮮陪襯佢,便倍增May(趙希洛飾)人工甚至高過部門主管Ivan(鄧永健飾),May怕傷及男友自尊將大幅加薪一事隱瞞。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

- 閱讀更多 -

往下看更多文章