*

upload_article_image

「等閑」的千古名句,你喜歡哪一句?

賈島《古意》詩:"志士終夜心,良馬白日足,俱為不等閑,誰是知音目。

"古詩詞中有很多帶有「等閑」的千古名句,一來看看吧!

1

莫等閑,白了少年頭,空悲切!

——岳飛《滿江紅·寫懷》

 

2

今年歡笑復明年,秋月春風等閑度。

——白居易《琵琶行》

 

3

等閑老去年華促,只有江梅伴幽讀。

——孫道絢《滴滴金·梅》

 

4

長恨人心不如水,等閑平地起波瀾。

——劉禹錫《竹枝詞九首》

 

5

孤城寒日等閑斜。離愁難盡,紅樹遠連霞。

——歐陽修《臨江仙·記得金鑾同唱第》

 

6

等閑識得東風面,萬紫千紅總是春。

——朱熹《春日》

 

7

等閑變卻故人心,卻道故人心易變。

——納蘭性德《木蘭詞·擬古決絕詞柬友》

 

8

千錘萬鑿出深山,烈火焚燒若等閑。

——于謙《石灰吟》

 

9

檐流未滴梅花凍,一種清孤不等閑。

——鄭燮《山中雪後》

 

往下看更多文章