*

upload_article_image

仔仔診所同陌生病人打招呼獲零回應 港媽斥對方「冇禮貌」引爭執

生仔要考牌啊!

養育小朋友父母的言傳身教很重要,身為人父人母真的要格外注意自己的言行,以防對小朋友造成不良的影響。近日有本港診所助護在FB專頁上分享真實見聞,指一位媽媽帶著小朋友到診所睇醫生,小朋友很有禮貌地向診所內所有病人揮手打招呼,大多數病人都有回應,唯有一位女士沒有反應,而小朋友的媽媽則公開斥責該女士沒禮貌,之後兩人更因此起了爭執,貼文引發網友熱議。

非當事人(Getty示意圖片)

日前,有專門分享診所真實見聞的FB專頁「所低能奇觀」發文指,一日有位港媽抱著小朋友到診所,登記後小朋友四處張望,然後跟診所內等待看診的病人揮手打招呼,不少病人都有回應,只有一位女士未有反應,小朋友繼續朝女士揮手。而媽媽就開聲對小朋友說「唔好再同呢個阿姨say hello啦,佢冇禮貌呀」、「小朋友say咗咁耐hello一啲反應都冇,冇禮貌」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章