*

upload_article_image

佗B悟人生作咗首歌 余香凝貼童年照祝婆婆長命百歲

身體健康!

去年12月尾宣布大肚嘅余香凝肥咗20幾磅,極速谷肥自己全因之前去產檢,醫生話BB偏細,擔心到喊,所以就不斷食嘢增肥,話咁快肥咗20幾磅。

余香凝日前出席《狂舞派3》首映禮,老公怕醜未有陪伴到場。

「BB現時大細才叫剛剛好,所以我要繼續努力吃,之前還試過吃到嘔,我終於明白媽咪很偉大,希望產後有瘦身代言搵我啦」。

去年11月,余香凝下嫁40歲圈外金融才俊陸政渡(Tim)。

今日,準媽媽喺IG貼咗張童年相,相中嘅肉肉BB余香凝由婆婆抱住,佢話:「最近婆婆因為身體不適住了一陣子醫院

幸好一向精靈健康的她很乖

很快就出院了

現在又可以擁抱她 、吃她煮的菜

又可以聽到她大大聲聲地說著重複又重複的故事

.

有時候人越大越害怕失去

不想面對也不敢想像

- 閱讀更多 -

往下看更多文章