*

upload_article_image

細細個賭輸錢就舉出去套現 勞力士疫情市都敢加價 這才是一種硬貨幣

最近虛擬貨幣比特幣,升到不懂停。其實bitcoin,狗狗幣,任何虛擬貨幣的出現,就係對全世界,大多數政府,亂印公仔紙貨幣,不信任唔滿意的表示。

但係壁乾、狗幣等,冇軍隊支持,冇國家背書,我覺得,始終都會爆炸,更會屍骸遍地,任何事物,要有良好基礎支持,才能長存。Tesla 嗰位,馬斯克先生,支持買賣,虛擬貨幣,及收比特貨幣,作為買Tesla電動車,交易貨幣。呢位馬先生,做電動車,做到第一。所以他講,坐火箭,帶我們到宇宙,我絕對相信,他做得到。他的創意及想法,非常非常,出位又實在。但是虛擬貨幣,我又不能認同。

馬先生,生在南非,發達在美國。又識玩平衡,今日仲去到,我們的祖國,設立年產,數目多到,不能計算,的電動車大廠。我認為,虛擬貨幣,可以在全世界,大多數國家橫行,但是冇世界警察國家支持,終有一天,它會給一槍打瓜,持有者,到時就一殼眼淚喇。

勞力士手錶是世界貨幣。

勞力士手錶是世界貨幣。

- 閱讀更多 -

小強

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

往下看更多文章